سری پیچ گوشتی

مجموعه ۲۵ عددی سری پیچ گوشتی نووا

مجموعه ۲۵ عددی سری پیچ گوشتی نووا

سری پیچ گوشتی چهارسو توسن

سری پیچ گوشتی چهارسو توسن

سری پیچ گوشتی چهارسو ام ام اس

سری پیچ گوشتی چهارسو ام ام اس

سری پیچ گوشتی چهارسو رونیکس

سری پیچ گوشتی چهارسو رونیکس

مجموعه ۱۷ عددی سری پیچ گوشتی آاگ

مجموعه ۱۷ عددی سری پیچ گوشتی آاگ

سری پیچ گوشتی چهارسو و دوسو واستر

سری پیچ گوشتی چهارسو و دوسو واستر

سری پیچ گوشتی چهارسو و دوسو رونیکس

سری پیچ گوشتی چهارسو و دوسو رونیکس

مجموعه 5 عددی سری پیچ گوشتی رونیکس

مجموعه 5 عددی سری پیچ گوشتی رونیکس

مجموعه 63 عددی سری پیچ گوشتی و بکس رونیکس

مجموعه 63 عددی سری پیچ گوشتی و بکس رونیکس

سری پیچ گوشتی دوسو رونیکس

سری پیچ گوشتی دوسو رونیکس

مجموعه ۱۰ عددی سری پیچ گوشتی هیوندای

مجموعه ۱۰ عددی سری پیچ گوشتی هیوندای

مجموعه 55 عددی سری پیچ گوشتی و بکس رونیکس

مجموعه 55 عددی سری پیچ گوشتی و بکس رونیکس

مجموعه ۱۰ عددی سری پیچ گوشتی رونیکس

مجموعه ۱۰ عددی سری پیچ گوشتی رونیکس

مجموعه 10 عددی سری پیچ گوشتی واستر

مجموعه 10 عددی سری پیچ گوشتی واستر

مجموعه 24 عددی سری پیچ گوشتی و بکس رونیکس

مجموعه 24 عددی سری پیچ گوشتی و بکس رونیکس

مجموعه 14 عددی سری پیچ گوشتی نووا

مجموعه 14 عددی سری پیچ گوشتی نووا

سری پیچ گوشتی چهارسو و دوسو لایت

سری پیچ گوشتی چهارسو و دوسو لایت

سری پیچ گوشتی چهارسو و دوسو وینکس

سری پیچ گوشتی چهارسو و دوسو وینکس

سری پیچ گوشتی چهارسو و دوسو رونیکس

سری پیچ گوشتی چهارسو و دوسو رونیکس

مجموعه 13 عددی سری پیچ گوشتی نووا

مجموعه 13 عددی سری پیچ گوشتی نووا

سری پیچ گوشتی چهارسو نووا

سری پیچ گوشتی چهارسو نووا

مجموعه 7 عددی پیچ گوشتی وینکس

مجموعه 7 عددی پیچ گوشتی وینکس

سری پیچ گوشتی، از متداول ترین ابزار آلات مورد استفاده در صنعت می باشند که بر روی دریل و انواع دسته ی پیچ گوشتی که قابلیت تعویض سری را دارد نصب می شوند. شامل انواع  یکسر، چهارسو، ستاره ای، آلن و ... می باشند. در تعمیرات، در کارهای الکتریکی، برای بستن و یا باز کردن پیچ و جدا کردن آن از قطعه کار، توسط مهندسین و مکانیک ها مورد استفاده قرار می گیرد. قدرت چرخش، دوام بالا، محکم کردن قطعات، نگه داشتن پیچ بواسطه خاصیت آهنربایی، از مزایای پیچ گوشتی می باشد.