انبردست سایز 8 اینچ رونیکس

انبردست سایز 8 اینچ رونیکس

انبردست سایز 7 اینچ رونیکس

انبردست سایز 7 اینچ رونیکس

انبردست سایز 7 اینچ توسن

انبردست سایز 7 اینچ توسن

انبردست سایز 6 اینچ واستر

انبردست سایز 6 اینچ واستر

انبردست 7 اینچ رونیکس مدل RH-1167

انبردست 7 اینچ رونیکس مدل RH-1167

انبردست سایز 5 اینچ نووا

انبردست سایز 5 اینچ نووا

انبردست سایز 8 اینچ رونیکس

انبردست سایز 8 اینچ رونیکس

انبردست سایز 8 اینچ رونیکس

انبردست سایز 8 اینچ رونیکس

انبردست سایز 4.5 اینچ  نووا

انبردست سایز 4.5 اینچ نووا

انبردست سایز 7 اینچ نووا

انبردست سایز 7 اینچ نووا

انبردست سایز 6 اینچ نووا

انبردست سایز 6 اینچ نووا

انبردست سایز 8 اینچ رونیکس

انبردست سایز 8 اینچ رونیکس

انبردست سایز 4.5 اینچ رونیکس

انبردست سایز 4.5 اینچ رونیکس

انبردست سایز 8 اینچ کنزاکس

انبردست سایز 8 اینچ کنزاکس

انبردست سایز 7 اینچ رونیکس

انبردست سایز 7 اینچ رونیکس

انبردست سایز 4.5 اینچ کنزاکس

انبردست سایز 4.5 اینچ کنزاکس

انبردست سایز 4.5 اینچ نووا

انبردست سایز 4.5 اینچ نووا

انبردست سایز 8 اینچ کنزاکس

انبردست سایز 8 اینچ کنزاکس

انبردست سایز 8 اینچ رونیکس

انبردست سایز 8 اینچ رونیکس

انبردست سایز 7 اینچ کنزاکس

انبردست سایز 7 اینچ کنزاکس

انبردست برای خم کردن و فشردن اشیایی که نیازمند نیروی بیش از نیروی دست انسان است، استفاده می شود. کلا انبر به وسیله ای اطلاق می شود که به کمک آن بتوان اشیایی که امکان نگهداری به طور مستقیم یا با دست را ندارند، نگه داشت. انبردست برای نگه داشتن، خم کردن، بریدن سیم و کابل، چرخاندن یا خم کردن قطعات فلزی کوچک و بیرون کشیدن میخ از دیوار یا چوب یا هر جای دیگری استفاده می‌شود.