آچار شلاقی (لوله گیر)

آچار شلاقی دو دسته سایز 1.2 اینچ ایران پتک

آچار شلاقی دو دسته سایز 1.2 اینچ ایران پتک

آچار شلاقی سایز 14 اینچ ایران پتک

آچار شلاقی سایز 14 اینچ ایران پتک

آچار شلاقی دو دسته سایز 1 اینچ رونیکس

آچار شلاقی دو دسته سایز 1 اینچ رونیکس

آچار شلاقی سایز 48 اینچ ایران پتک

آچار شلاقی سایز 48 اینچ ایران پتک

آچار شلاقی دو دسته سایز 1 اینچ کنزاکس

آچار شلاقی دو دسته سایز 1 اینچ کنزاکس

آچار شلاقی سایز 12 اینچ ایران پتک

آچار شلاقی سایز 12 اینچ ایران پتک

آچار شلاقی دو دسته سایز 1 اینچ توسن

آچار شلاقی دو دسته سایز 1 اینچ توسن

آچار شلاقی سایز 24 اینچ ایران پتک

آچار شلاقی سایز 24 اینچ ایران پتک

آچار شلاقی دو دسته سایز 2 اینچ ایران پتک

آچار شلاقی دو دسته سایز 2 اینچ ایران پتک

آچار شلاقی سایز 18 اینچ طوبی

آچار شلاقی سایز 18 اینچ طوبی

آچار شلاقی سایز 18 اینچ استارتی تانن

آچار شلاقی سایز 18 اینچ استارتی تانن

آچار شلاقی دو دسته سایز 1 اینچ ایران پوتک

آچار شلاقی دو دسته سایز 1 اینچ ایران پوتک

آچار شلاقی سایز 18 اینچ ایران پوتک

آچار شلاقی سایز 18 اینچ ایران پوتک

آچار شلاقی یک آچار قابل تنظیم که برای باز و بسته کردن انواع پیج، مهره، لوله و … بکار می‌رود. نحوه کار این آچار به این صورت است که ۲ تا فک لغزنده دارند و گاهی یکی ثابت و دیگری لغزنده می‌باشد که در صورت تنظیم شدن به نسبت اندازه مورد نیاز هرچه بیشتر نیرو به آن وارد کنیم سفت‌تر می‌شود. به این آچار کلاغی یا آچار لوله‌گیر هم گفته می‌شود. امروزه برای لوله‌کشی کاربرد وسیع دارد.