آچار فرانسه

آچار فرانسه سایز 10 اینچ رونیکس

آچار فرانسه سایز 10 اینچ رونیکس

آچار فرانسه سایز 6 اینچ رونیکس

آچار فرانسه سایز 6 اینچ رونیکس

آچار فرانسه سایز 12 اینچ هنسون

آچار فرانسه سایز 12 اینچ هنسون

آچار فرانسه جغجغه ای سایز 10 اینچ رونیکس

آچار فرانسه جغجغه ای سایز 10 اینچ رونیکس

آچار فرانسه سایز 8 اینچ اکتیو

آچار فرانسه سایز 8 اینچ اکتیو

آچار فرانسه سایز 8 اینچ کنزاکس

آچار فرانسه سایز 8 اینچ کنزاکس

آچار فرانسه سایز 8 اینچ رونیکس

آچار فرانسه سایز 8 اینچ رونیکس

آچار فرانسه سایز 6 اینچ نووا

آچار فرانسه سایز 6 اینچ نووا

آچار فرانسه سایز 15 اینچ توسن

آچار فرانسه سایز 15 اینچ توسن

آچار فرانسه سایز 12 اینچ نووا

آچار فرانسه سایز 12 اینچ نووا

آچار فرانسه سایز 10 اینچ کنزاکس

آچار فرانسه سایز 10 اینچ کنزاکس

آچار فرانسه سایز 6 اینچ توسن

آچار فرانسه سایز 6 اینچ توسن

آچار فرانسه سایز 12 اینچ نووا

آچار فرانسه سایز 12 اینچ نووا

آچار فرانسه سایز 15 اینچ ایران پتک

آچار فرانسه سایز 15 اینچ ایران پتک

آچار فرانسه نوعی آچار با اندازهٔ دهانهٔ متغیر است که به مهره‌ها یا پیچ‌های شش گوش یا چهارگوش می‌خورد. این آچار دارای دو فک یکی ثابت و دیگری متحرک می‌باشد که فک متحرک آن با چرخاندن یک پیچ در وسط، به فک ثابت نزدیک و دور شده و در نتیجه قابلیت تطبیق با مهره‌های مختلف را پیدا می‌کند.