آچار آلن دسته تی توسن

آچار آلن دسته تی توسن

ست آچار آلن تاشو 8 عددی هیوندای

ست آچار آلن تاشو 8 عددی هیوندای

ست آچار آلن ستاره ای 9 عددی نووا

ست آچار آلن ستاره ای 9 عددی نووا

ست آچار آلن بلند ۱۸ عددی رونیکس

ست آچار آلن بلند ۱۸ عددی رونیکس

ست آچار آلن کوتاه ۱۸ عددی رونیکس

ست آچار آلن کوتاه ۱۸ عددی رونیکس

ست آچار آلن شش گوش 8 عددی رونیکس

ست آچار آلن شش گوش 8 عددی رونیکس

ست آچار آلن تاشو 8 عددی نووا

ست آچار آلن تاشو 8 عددی نووا

ست آچار آلن چاقویی شش گوش 8 عددی کنزاکس

ست آچار آلن چاقویی شش گوش 8 عددی کنزاکس

ست آچار آلن شش گوش 10 عددی استنلی

ست آچار آلن شش گوش 10 عددی استنلی

ست آچار آلن شش گوش چاقویی 8 عددی وینکس

ست آچار آلن شش گوش چاقویی 8 عددی وینکس

آچار آلن وسیله‌ای L مانند با مقطع شش‌ضلعی است که برای شل و سفت کردن پیچ‌های آلن به کار میرود. پیچ آلن پیچی است که در یک سرش حفره‌ای شش‌ضلعی دارد که نوک آچار آلن موقع استفاده در آن قرار می‌گیرد. معمولاً در بستن قطعات دوچرخه از این پیچ استفاده می‌شود. آچار آلن سر گرد دارای سری توپی شکل است که استفاده از این وسیله را در راستاهایی غیر از محور پیچ میسر می‌کند.