ماله بنایی

ماله بندکشی

ماله بندکشی

ماله گچ کاری

ماله گچ کاری

ماله سفت کاری

ماله سفت کاری

ماله پلاستیکی

ماله پلاستیکی

ماله یونولیتی

ماله یونولیتی

ماله شطرنجی

ماله شطرنجی

ماله پروانه ای بنزینی

ماله پروانه ای بنزینی

ماله نازک کاری

ماله نازک کاری

ماله ابزاری است که در بنایی بکار می‌رود. برای ماله کشی در بنایی مهارت بسیار زیادی لازم است . از ماله در ساختمان‌سازی و تعمیرات ساختمانی برای مسطح کردن، مخلوط کردن، برداشتن یا شکل‌دهی موادی چون سیمان و گچ و ماسه یا ملات و نیز برای شکستن آجر استفاده می‌کنند.