سوهان و مغار

سوهان گرد آهن 8 اینچ

سوهان گرد آهن 8 اینچ

سوهان تخت چوب 6 اینچ

سوهان تخت چوب 6 اینچ

سوهان دم موشی نیمگرد

سوهان دم موشی نیمگرد

سوهان نیمگرد چوب 12 اینچ

سوهان نیمگرد چوب 12 اینچ

سوهان تخت چوب 10 اینچ

سوهان تخت چوب 10 اینچ

سوهان تخت چوب 8 اینچ

سوهان تخت چوب 8 اینچ

سوهان تخت چوب 12 اینچ

سوهان تخت چوب 12 اینچ

سوهان تخت آهن 10 اینچ

سوهان تخت آهن 10 اینچ

ست مغار اعلا

ست مغار اعلا

مغار دستی شفره

مغار دستی شفره

سوهان فلز تخت 10 اینچ ولف

سوهان فلز تخت 10 اینچ ولف

سوهان نیم گرد چوب 8 اینچ

سوهان نیم گرد چوب 8 اینچ

سوهان مهندسی چهارگوش 250 میلی‌متری زبر ایران پتک مدل PB25251

سوهان مهندسی چهارگوش 250 میلی‌متری زبر ایران پتک مدل PB25251

ست سوهان 3 عددی 10 اینچ وینکس

ست سوهان 3 عددی 10 اینچ وینکس

سوهان نیم گرد فلز 8 اینچ

سوهان نیم گرد فلز 8 اینچ

سوهان یکی از ابزارهای دستی است که در درودگری و فلزکاری تمیز کاری و صیقل بکار می‌رود. سوهان از یک میله فلزی با سطحی شیاردار و زبر و یک دسته درست شده‌است. این شیارها را که بیشتر موازی هستند پیش از سخت‌شدن فلز میله به‌وسیله یک اسکنه یا دستگاه روی آن می‌کَنند. از سوهان گرد برای ساییدن، پرداخت و همچنین گشاد کردن سوراخ های گرد، بیضی، شیارهای قوس دار استفاده میشود.