کمچه بنایی

کمچه بنایی گرد

کمچه بنایی گرد

کمچه بنایی تخت موسوی

کمچه بنایی تخت موسوی

کمچه  از ابزارآلات بسیار تمیز و منحصر به فرد بنایی است که از آن در پهن و یکنواخت نمودن ملات ها بر روی دیوار استفاده می شود.