لیسه پلاستیکی

لیسه پلاستیکی

لیسه فلزی

لیسه فلزی

لیسه فلزی

لیسه فلزی

لیسه پلاستیکی

لیسه پلاستیکی

لیسه پلاستیکی

لیسه پلاستیکی

لیسه قطعه ای فلزی است که قابلیت خم شدن به شکل مستطیلی را دارد و در رنگ کاری صنایع چوبی مورد استفاده قرار می گیرد. لیسه نیز دو نوع می باشد که از یک نوع آن در کنار کاردک مورد استفاده قرار می گیرد که به آن لیسه کاردک گفته می شود و نوع دیگر آن لیسه رنده می باشد که همانطور که از نام آن مشخص است از این نوع برای تراشیدن شیارها، کنج زوایا و انحنا ها استفاده می شود و بهترین وسیله به منظور پاک کردن رنگ می باشد.