آجر سوراخ دار

آجر 10 سوراخ

آجر 10 سوراخ

آجر 10 سوراخ دوبل

آجر 10 سوراخ دوبل

عموما آجرهای لفتون در سطح خود دارای 10 سوراخ هستند. وجود سوراخ‌ها در آجرهای لفتون سبب می‌شود که در هنگام دیوارچینی ملات به طور عمودی نیز در آجر نفوذ کرده که این امر باعث استحکام بیشتر دیوار می‌شود. همچنین در ساخت دیوارهای باربر (حمال) به دلیل آنکه می‌توان به وسیله سوراخ‌های موجود در سطح آجر درون آن‌را با میلگرد مسلح کرد از این نوع آجر استفاده می‌شود. در مقایسه با آجرهای فشاری، جنس آجر لفتون بسیار ترد و شکننده بوده و خاصیت مکندگی آن نسبت به آجر فشاری کمتر است. همچنین اضلاع این نوع آجر گونیا بوده و دارای سطوح بسیار صاف‌تری نسبت به آجرهای فشاری است.

 

تمام مراحل توليد آجر ماشینی ده سوراخ در كارخانه توسط ماشين انجام می‌شود. بنابراين سرعت توليد به ميزان زيادی افزايش می يابد. از انواع آجر به عنوان یک جسم متراكم و پرمقاومت، برای ساخت دیوارهای باربر استفاده می شود. اما اجرای دیوار باربر اصول و دستور العمل خاص خود را دارد. آجرهای ماشینی ۱۰ سوراخ، با ابعاد ۵*۱۰*۲۰ ، بر روی سطح بزرگتر، ۱۰ سوراخ به قطر ۱.۵ تا ۲ سانتی متر دارند که باعث سبک شدن این آجر و نيز نفوذ بيشتر ملات سیمان می‌شوند.