پیچ دستی

پیچ دستی 20 سانت رونیکس مدل RH-7214

پیچ دستی 20 سانت رونیکس مدل RH-7214

پیچ دستی 60 سانت مدریت مدل A1

پیچ دستی 60 سانت مدریت مدل A1

پیچ دستی 20 سانت نووا مدل NTF4053

پیچ دستی 20 سانت نووا مدل NTF4053

پیچ دستی 15 سانت توسن مدل TF1-80150

پیچ دستی 15 سانت توسن مدل TF1-80150

پیچ دستی 15 سانت نووا مدل NTF4055

پیچ دستی 15 سانت نووا مدل NTF4055

پیچ دستی ۵۰ سانت رونیکس مدل RH-۷۲۲۴

پیچ دستی ۵۰ سانت رونیکس مدل RH-۷۲۲۴

پیچ دستی 25 سانت نووا مدل NTF4054

پیچ دستی 25 سانت نووا مدل NTF4054

پیچ دستی ۶۰ سانت رونیکس مدل RH-۷۲۲۵

پیچ دستی ۶۰ سانت رونیکس مدل RH-۷۲۲۵

پیچ دستی 15 سانت نووا مدل NTF4052

پیچ دستی 15 سانت نووا مدل NTF4052

پیچ دستی فشاری 20 سانت نووا مدل NTC4062

پیچ دستی فشاری 20 سانت نووا مدل NTC4062

پیچ دستی فشاری 15 سانت نووا مدل NTC4067

پیچ دستی فشاری 15 سانت نووا مدل NTC4067

پیچ دستی فشاری 25 سانت نووا مدل NTC4078

پیچ دستی فشاری 25 سانت نووا مدل NTC4078

پیچ دستی یک ابزار همه کاره در جعبه ابزار است. این ابزار قطعات را در کنار یکدیگر ثابت نگه­ می­دارد، تا کار مونتاژ و ساخت را آسان نماید. پیچ دستی فشار یکنواختی بین دو سطح ایجاد می ­نماید، تا مانع از لغزش آنها شود. این ابزار اغلب در ساخت و سازهای نجاری جهت ثابت نگه داشتن قطعات استفاده می شود. همچنین کاربردهای مختلفی از جمله صحافی، فریم عکس، ساخت درب، عملیات ساخت و نصب و راه­ اندازی دارد.