اسکنر لوله و سیم برق

اسکنر دیوار لیزرلاینر مدل 080.955A

اسکنر دیوار لیزرلاینر مدل 080.955A

اسکنر لوله و سیم برق، وسیله ایی برای پیدا کردن سیم کشی یا محل لوله های فلزی داخل دیوار، سقف، کف زمین، قبل از انجام عملیات مته کاری یا حفاری و تخریب می باشد. این دستگاه می تواند دیوارهای گچی و بتنی را اسکن کند و تا عمق 10 سانتیمتری را ببیند. اسکنر لوله و سیم برق، برای تعمیر و یا بازسازی لوله های آب و دیگر تاسیسات خانه های قدیمی مورد استفاده قرار می گیرد.