هویه تفنگی 40 وات حرارت مدل 60422

هویه تفنگی 40 وات حرارت مدل 60422

هویه تفنگی 80 وات حرارت مدل Mitsu80W

هویه تفنگی 80 وات حرارت مدل Mitsu80W

هویه 100 وات حرارت مدل دسته چوبی

هویه 100 وات حرارت مدل دسته چوبی

هویه 60 وات چم مدل CH110

هویه 60 وات چم مدل CH110

هویه تفنگی 60 وات حرارت مدل 2407

هویه تفنگی 60 وات حرارت مدل 2407

هویه تفنگی 40 تا 80 وات حرارت مدل Mitsu

هویه تفنگی 40 تا 80 وات حرارت مدل Mitsu

هویه ۸۰ وات میتسو مدل HW4250

هویه ۸۰ وات میتسو مدل HW4250

هویه 80 وات هویه سازان مدل HS80

هویه 80 وات هویه سازان مدل HS80

هویه 60 وات هویه سازان مدل HS60

هویه 60 وات هویه سازان مدل HS60

هویه 40 وات هویه سازان مدل HS40

هویه 40 وات هویه سازان مدل HS40

هویه تفنگی 200 وات محک مدل SG-200

هویه تفنگی 200 وات محک مدل SG-200

هویه 100 وات پاور پلاس مدل POWX1385

هویه 100 وات پاور پلاس مدل POWX1385

هویه 60 وات پاور پلاس مدل POWX1381

هویه 60 وات پاور پلاس مدل POWX1381

هویه 100 وات پروسکیت مدل SI-124B-100

هویه 100 وات پروسکیت مدل SI-124B-100

هویه تفنگی 100 وات سومو مدل SM3100

هویه تفنگی 100 وات سومو مدل SM3100

هویه 40 وات پروسکیت مدل SI-124B-40

هویه 40 وات پروسکیت مدل SI-124B-40

هویه، یک دستگاه الکترونیکی است که به وسیله آن می توان دو یا چند قطعه الکترونیکی را به هم متصل کرد. از هویه برای لحیم کاری قطعات الکترونیکی به وسیله حرارت بر روی برد (مدار چاپی) و مواد خاص استفاده می شود، دارای وزنی سبک و قابل حمل است و برای انواع مصارف عمومی کاربرد دارد، ولی بیشتر در انجام پروژه های الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد.