سنگ رومیزی

سنگ رومیزی رونیکس مدل ۳۵۱۰

سنگ رومیزی رونیکس مدل ۳۵۱۰

سنگ رومیزی محک مدل GD_150

سنگ رومیزی محک مدل GD_150

سنگ رومیزی رونیکس مدل ۳۵۰۹N

سنگ رومیزی رونیکس مدل ۳۵۰۹N

سنگ رومیزی محک مدل GD-200-3HL

سنگ رومیزی محک مدل GD-200-3HL

سنگ رومیزی محک مدل GD-۳۰۰-HL

سنگ رومیزی محک مدل GD-۳۰۰-HL

سنگ رومیزی محک مدل GD-۱۲۵/۱

سنگ رومیزی محک مدل GD-۱۲۵/۱

سنگ رومیزی توسن مدل 4125-BG

سنگ رومیزی توسن مدل 4125-BG

سنگ رومیزی محک مدل GD-۱۷۵H

سنگ رومیزی محک مدل GD-۱۷۵H

سنگ رومیزی محک مدل GD-۲۰۰-۱HL

سنگ رومیزی محک مدل GD-۲۰۰-۱HL

سنگ رومیزی محک مدل GD-۱۵۰H

سنگ رومیزی محک مدل GD-۱۵۰H

سنگ رومیزی محک مدل DGD۱۲۵/۲

سنگ رومیزی محک مدل DGD۱۲۵/۲

سنگ رومیزی رونیکس مدل ۳۵۰۲N

سنگ رومیزی رونیکس مدل ۳۵۰۲N

سنگ رومیزی توسن مدل 4175BG

سنگ رومیزی توسن مدل 4175BG

سنگ رومیزی توسن مدل 4200BG

سنگ رومیزی توسن مدل 4200BG

سنگ رومیزی رونیکس مدل ۳۵۱۰

سنگ رومیزی رونیکس مدل ۳۵۱۰

سنگ رومیزی کرون مدل CT۱۳۵۴۷

سنگ رومیزی کرون مدل CT۱۳۵۴۷

سنگ رومیزی رونیکس مدل 3509N

سنگ رومیزی رونیکس مدل 3509N

سنگ رومیزی محک مدل GD-۲۵۰-HL

سنگ رومیزی محک مدل GD-۲۵۰-HL

سنگ رومیزی کرون مدل CT۱۳۵۴۵

سنگ رومیزی کرون مدل CT۱۳۵۴۵

سنگ رومیزی محک مدل PGD-۲۰۰-۱L

سنگ رومیزی محک مدل PGD-۲۰۰-۱L

سنگ رومیزی کرون مدل CT۱۳۵۴۶

سنگ رومیزی کرون مدل CT۱۳۵۴۶

سنگ رومیزی نک مدل ۳۸۲۰BG

سنگ رومیزی نک مدل ۳۸۲۰BG

سنگ رومیزی نک مدل ۲۰۱۲BG

سنگ رومیزی نک مدل ۲۰۱۲BG

سنگ رومیزی سیلور مدل GTBN200W

سنگ رومیزی سیلور مدل GTBN200W

سنگ رومیزی اکتیو مدل AC-2803G

سنگ رومیزی اکتیو مدل AC-2803G

سنگ رومیزی، یکی از کارآمدترین ابزار برقی محسوب می شود که برای شکل دهی، سایش، سنگ زنی، پرداختکاری، تیز کردن و حتی تمیز کردن هر نوع ابزار می توان از آن استفاده کرد. این وسیله دارای سیستم الکتروموتور می باشد و ساکت و بدون لرزش است. شامل دو عدد سنگ الماسه و سنباده می باشد و بدنه ایی آلومینیومی و پایه چدنی دارد.