سنباده نواری

سنباده نواری آاگ مدل BBSE۱۱۰۰

سنباده نواری آاگ مدل BBSE۱۱۰۰

سنباده نواری محک مدل BS-۲۰۰۰

سنباده نواری محک مدل BS-۲۰۰۰

سنباده نواری محک مدل BS-۹۰۰

سنباده نواری محک مدل BS-۹۰۰

سنباده نواری و دیسکی محک مدل BDS-۲۳۰

سنباده نواری و دیسکی محک مدل BDS-۲۳۰

سنباده نواری محک مدل BS-۴۰۰

سنباده نواری محک مدل BS-۴۰۰

سنباده نواری محک مدل BDS-9080

سنباده نواری محک مدل BDS-9080

سنباده نواری و دیسکی محک مدل BDS-۱۰۰

سنباده نواری و دیسکی محک مدل BDS-۱۰۰

سنباده‌ نواری لرزان‌ آاگ مدل HBS1000E

سنباده‌ نواری لرزان‌ آاگ مدل HBS1000E

سنباده نواری و دیسکی محک مدل BDS-۶۹

سنباده نواری و دیسکی محک مدل BDS-۶۹

سنباده نواری و دیسکی محک مدل BDS-15/10

سنباده نواری و دیسکی محک مدل BDS-15/10

سنباده نواری متابو مدل RBE 9-60 Set

سنباده نواری متابو مدل RBE 9-60 Set

سنباده نواری دیوالت مدل DWP352VS

سنباده نواری دیوالت مدل DWP352VS

سنباده نواری، دستگاهی است که از دو استوانه تشکیل شده و یک نوار سمباده را توسط نیروی موتور الکتریکی به چرخش در می‌ آورد. به سبب نیروی تولیدی بالای این دستگاه و  سرعت چرخش بالای آن، فرآیند سنباده‌ کاری با شدت بیشتری انجام می‌ گیرد. از این دستگاه برای سنباده‌ کاری و تسطیح قطعات بزرگ‌تر و سطوح عریض‌ تر چوب استفاده می‌گردد.