فرز انگشتی

فرز انگشتی گلو کوتاه محک مدل DG-25S

فرز انگشتی گلو کوتاه محک مدل DG-25S

فرز انگشتی گلو بلند رونیکس مدل ۳۳۰۳

فرز انگشتی گلو بلند رونیکس مدل ۳۳۰۳

فرز انگشتی گلو کوتاه آاگ مدل GS500E

فرز انگشتی گلو کوتاه آاگ مدل GS500E

فرز انگشتی گلو بلند محک مدل DG-25L

فرز انگشتی گلو بلند محک مدل DG-25L

فرز انگشتی گلو بلند رونیکس مدل ۳۳۰۲

فرز انگشتی گلو بلند رونیکس مدل ۳۳۰۲

فرز انگشتی گلو کوتاه آنکور مدل D۶

فرز انگشتی گلو کوتاه آنکور مدل D۶

فرز انگشتی گلو کوتاه توسن مدل 3314GD

فرز انگشتی گلو کوتاه توسن مدل 3314GD

فرز انگشتی گلو بلند نک مدل ۵۰۰۶SG

فرز انگشتی گلو بلند نک مدل ۵۰۰۶SG

فرز انگشتی گلو کوتاه توسن مدل ۳۳۱۴GD

فرز انگشتی گلو کوتاه توسن مدل ۳۳۱۴GD

فرز انگشتی گلو بلند محک مدل DG-۳۰

فرز انگشتی گلو بلند محک مدل DG-۳۰

فرز انگشتی گلو کوتاه رونیکس مدل ۳۳۰۱

فرز انگشتی گلو کوتاه رونیکس مدل ۳۳۰۱

فرز انگشتی گلو بلند توسن مدل ۳۳۱۳GDL

فرز انگشتی گلو بلند توسن مدل ۳۳۱۳GDL

فرز انگشتی گلو کوتاه متابو مدل GE710compact

فرز انگشتی گلو کوتاه متابو مدل GE710compact

فرز انگشتی گلو بلند آاگ مدل GSL600E

فرز انگشتی گلو بلند آاگ مدل GSL600E

فرز انگشتی گلو کوتاه دی سی ای مدل ASJ25

فرز انگشتی گلو کوتاه دی سی ای مدل ASJ25

فرز انگشتی گلو بلند کرون مدل CT13307

فرز انگشتی گلو بلند کرون مدل CT13307

فرز انگشتی گلو کوتاه دی سی ای مدل ASJ04-25

فرز انگشتی گلو کوتاه دی سی ای مدل ASJ04-25

فرز انگشتی گلو کوتاه کرون مدل CT13308

فرز انگشتی گلو کوتاه کرون مدل CT13308

فرز انگشتی گلو کوتاه نک مدل 6506SG

فرز انگشتی گلو کوتاه نک مدل 6506SG

فرز انگشتی گلو کوتاه آاگ مدل GS۵۰۰E

فرز انگشتی گلو کوتاه آاگ مدل GS۵۰۰E

فرز انگشتی گلو کوتاه دی سی ای مدل ASJ03-10

فرز انگشتی گلو کوتاه دی سی ای مدل ASJ03-10

فرز انگشتی همه کاره محک مدل MRT-550

فرز انگشتی همه کاره محک مدل MRT-550

فرز انگشتی گلو بلند آنکور مدل D5

فرز انگشتی گلو بلند آنکور مدل D5

فرز انگشتی گلو بلند آاگ مدل GSL۶۰۰E

فرز انگشتی گلو بلند آاگ مدل GSL۶۰۰E

فرز انگشتی گلو کوتاه آاگ مدل GS500E3

فرز انگشتی گلو کوتاه آاگ مدل GS500E3

فرز انگشتی گلو کوتاه حدید مدل HB10

فرز انگشتی گلو کوتاه حدید مدل HB10

فرز انگشتی گلو بلند متابو مدل GE۹۵۰GPLUS

فرز انگشتی گلو بلند متابو مدل GE۹۵۰GPLUS

فرز انگشتی گلو کوتاه نک مدل 1724

فرز انگشتی گلو کوتاه نک مدل 1724

فرز انگشتی گلو بلند ماکیتا مدل GD0600

فرز انگشتی گلو بلند ماکیتا مدل GD0600

فرز انگشتی نوعی ابزار برقی می‌ باشد که برای ظریف‌ کاری‌ های نجاری، منبت‌کاری، قالب‌سازی و …. مورد استفاده قرار می‌ گیرد. این ابزار دارای یک موتور کوچک و چندین چرخ‌ دنده است تا بتواند شفت اصلی دستگاه را بچرخاند.  برای از بین بردن زنگ‌ زدگی‌ های روی آهن و فولاد  و برداشتن رنگ روی سطوح کوچک و ... بسیار کاربردی است.