فرز آهنگری

فرز آهنگری توسن مدل ۳۰۶۱A

فرز آهنگری توسن مدل ۳۰۶۱A

فرز آهنگری آاگ مدل WS۲۴-۱۸۰V

فرز آهنگری آاگ مدل WS۲۴-۱۸۰V

فرز آهنگری محک مدل AG-۱۸۰/۲۳۵۰

فرز آهنگری محک مدل AG-۱۸۰/۲۳۵۰

فرز آهنگری آاگ مدل WS۲۲۰۰-۱۸۰

فرز آهنگری آاگ مدل WS۲۲۰۰-۱۸۰

فرز آهنگری رونیکس مدل ۳۲۱۰

فرز آهنگری رونیکس مدل ۳۲۱۰

فرز آهنگری متابو مدل W۲۶-۱۸۰MVT

فرز آهنگری متابو مدل W۲۶-۱۸۰MVT

فرز آهنگری پی ام مدل ۱۳۳۱

فرز آهنگری پی ام مدل ۱۳۳۱

فرز آهنگری رونیکس مدل ۳۲۳۱

فرز آهنگری رونیکس مدل ۳۲۳۱

فرز آهنگری رونیکس مدل ۳۲۱۰

فرز آهنگری رونیکس مدل ۳۲۱۰

فرز آهنگری رونیکس مدل ۳۲۱۱

فرز آهنگری رونیکس مدل ۳۲۱۱

فرز آهنگری دنلکس مدل DX-2324

فرز آهنگری دنلکس مدل DX-2324

فرز آهنگری نک مدل 2618AG

فرز آهنگری نک مدل 2618AG

فرز آهنگری ان ای سی مدل ۲۴۱۸

فرز آهنگری ان ای سی مدل ۲۴۱۸

فرز آهنگری کنزاکس مدل KAG-1240

فرز آهنگری کنزاکس مدل KAG-1240

فرز آهنگری دی سی ای مدل ASM02-180B

فرز آهنگری دی سی ای مدل ASM02-180B

فرز آهنگری ان ای سی مدل ۲۷۱۸

فرز آهنگری ان ای سی مدل ۲۷۱۸

فرز آهنگری کرون مدل CT-13500

فرز آهنگری کرون مدل CT-13500

فرز آهنگری هیوندای مدل 3228G

فرز آهنگری هیوندای مدل 3228G

فرز آهنگری محک مدل AG۱۸۰-P

فرز آهنگری محک مدل AG۱۸۰-P

فرز آهنگری ماکیتا مدل GA۷۰۴۰S

فرز آهنگری ماکیتا مدل GA۷۰۴۰S

فرز آهنگری کرون مدل CT۱۳۵۰۰

فرز آهنگری کرون مدل CT۱۳۵۰۰

فرز آهنگری میلواکی مدل AG22-180

فرز آهنگری میلواکی مدل AG22-180

فرز آهنگری آنکور مدل A۲۶

فرز آهنگری آنکور مدل A۲۶

فرز آهنگری آنکور مدل A10

فرز آهنگری آنکور مدل A10

فرز آهنگری متابو مدل W۲۴-۱۸۰

فرز آهنگری متابو مدل W۲۴-۱۸۰

فرز آهنگری ماکیتا مدل GA7020

فرز آهنگری ماکیتا مدل GA7020

فرز آهنگری متابو مدل w22-188

فرز آهنگری متابو مدل w22-188

فرز آهنگری ای پی ان مدل AG180F

فرز آهنگری ای پی ان مدل AG180F

فرز آهنگری دیوالت مدل DWE4597

فرز آهنگری دیوالت مدل DWE4597

فرز آهنگری اکتیو مدل AC2818NX

فرز آهنگری اکتیو مدل AC2818NX

فرز آهنگری، جهت برش سنگ و فلزات و پرداخت آن‌ ها مورد استفاده قرار می گیرد.این فرز توانایی استفاده برای عملیات سنگین و فشرده را به صورت مداوم دارد. سیستم ضد گرد و غباری این ابزار از ورود آلاینده ها و گرد و غبار به داخل دستگاه پیشگیری می کند. جهت کار در محل های تنگ و کوچک بسیار مناسب است.