دریل مگنتی

دریل مگنت محک مدل MD-۳۵۲

دریل مگنت محک مدل MD-۳۵۲

دریل مگنت آاگ مدل B۴-۱۰۵۰

دریل مگنت آاگ مدل B۴-۱۰۵۰

دریل مگنت رپتور مدل کبرا

دریل مگنت رپتور مدل کبرا

دریل مگنت رپتور مدل المنت 50

دریل مگنت رپتور مدل المنت 50

دریل مگنت رپتور مدل اسکورپین

دریل مگنت رپتور مدل اسکورپین

دریل مگنت ای جی پی مدل MD500-2

دریل مگنت ای جی پی مدل MD500-2

دریل مگنت رپتور مدل المنت 40

دریل مگنت رپتور مدل المنت 40

دریل مگنت ای جی پی مدل SMD351L

دریل مگنت ای جی پی مدل SMD351L

دریل مگنت رپتور مدل فالکن

دریل مگنت رپتور مدل فالکن

دریل مگنت رپتور مدل المنت 100

دریل مگنت رپتور مدل المنت 100

دریل مگنت رپتور مدل المنت 75

دریل مگنت رپتور مدل المنت 75

دریل مگنت رپتور مدل المنت 30/3

دریل مگنت رپتور مدل المنت 30/3

دریل مگنت ای جی پی مدل MDS750-4

دریل مگنت ای جی پی مدل MDS750-4

دریل مگنت ای جی پی مدل MD750/4

دریل مگنت ای جی پی مدل MD750/4

دریل مگنت میلواکی مدل B4-32

دریل مگنت میلواکی مدل B4-32

دریل مگنت رپتور مدل element50/3

دریل مگنت رپتور مدل element50/3

دریل مگنت دیوالت مدل DWE1622K

دریل مگنت دیوالت مدل DWE1622K

دریل مگنتی، یک ابزار حرفه ای است که جهت سوراخ کردن فولاد و فلزات مورد استفاده قرار می گیرد. در هر سه حالت عمودی،افقی و وارونه سوراخکاری را انجام دهد و در ارتفاعات نیز قابل استفاده است. این دریل در پل سازی و ساختمان سازی، سازه های فولادی، معادن و کشتی سازی، کارخانجات، کارگاه های جوشکاری، راه آهن، تاسیسات و تعمیر و نگهداری، خطوط نفت و گاز و ... مورد استفاده قرار می گیرد.