دریل همزن

دریل همزن محک مدل MX-۱۴۰۰

دریل همزن محک مدل MX-۱۴۰۰

دریل همزن دی سی ای مدل AQU۰۲-۱۶۰B

دریل همزن دی سی ای مدل AQU۰۲-۱۶۰B

دریل همزن یونیک مدل 9282U

دریل همزن یونیک مدل 9282U

دریل همزن محک مدل DMX-۱۱۰۰

دریل همزن محک مدل DMX-۱۱۰۰

دریل همزن سه دسته میبوت مدل MEM۱

دریل همزن سه دسته میبوت مدل MEM۱

دریل همزن هیوندای مدل HP1859

دریل همزن هیوندای مدل HP1859

دریل همزن متابو مدل RWE1020

دریل همزن متابو مدل RWE1020

دریل همزن نک مدل NEK1480MX

دریل همزن نک مدل NEK1480MX

دریل همزن محک مدل MX-1600

دریل همزن محک مدل MX-1600

دریل همزن دیوالت مدل D21510

دریل همزن دیوالت مدل D21510

دریل هم زن، ابزاری است که جهت مخلوط کردن مواد مختلف، چه مواد غلیظ و گل مانند و چه مواد رقیق، به کار می رود. از ویژگی های این دریل می توان به داشتن دور پایین جهت هم زدن موادی مانند ملات، گشتاور خوب، سرعت های مختلف قابل تنظیم اشاره کرد. دریل همزن در  فعالیت‌ های ساختمانی، عمومی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.