اسپیسر فیکس fix

اسپیسر فیکس fix

اسپیسر ماکس max

اسپیسر ماکس max

اسپیسر هارد فیکس hard fix

اسپیسر هارد فیکس hard fix

اسپیسر انکراژ پوزولان کیسه ای

اسپیسر انکراژ پوزولان کیسه ای

اسپیسرها، قطعاتی کارآمد در صنعت ساختمان هستند که علاوه بر ایجاد پوشش میلگردی مناسب، بسیاری مزیتهای دیگر را به همراه دارند. فضاساز میلگرد یا اسپیسر، دارای انواع  فلزی، بتنی، چوبی و یا پلاستیکی می باشد که در میان فضای بیرونی بتن و میلگرد قرار می گیرد. در ساختمان ها و پروژه هایی مثل سد سازی و تونل سازی کاربرد دارند. اسپیسرها، سطح آرماتورها را به صورت یکپارچه پوشش می دهند و وزن آنها سبک است و حمل و نقل آن ها به آسانی انجام می شود.