سنباده دیسکی

سنباده دیسکی محک مدل DS-۳۰۵/۱

سنباده دیسکی محک مدل DS-۳۰۵/۱

سنباده دیسکی محک مدل DS-۳۰۵H

سنباده دیسکی محک مدل DS-۳۰۵H

سنباده دیسکی آاگ مدل EX125ES

سنباده دیسکی آاگ مدل EX125ES

سنباده دیسکی محک مدل RDS۵/۱۲

سنباده دیسکی محک مدل RDS۵/۱۲

سنباده دیسکى محک مدل DS-250

سنباده دیسکى محک مدل DS-250

سنباده دیسکی محک مدل DS-۳۰۵

سنباده دیسکی محک مدل DS-۳۰۵

سنباده دیسکی  محک مدل DS-305

سنباده دیسکی محک مدل DS-305

سنباده دیسکی، جهت یک دست کردن و برداشتن لایه اضافه و براده، پولیش و صیقلی کردن سطح چوب مورد استفاده قرار می گیرد. از خصوصیات سنباده دیسکی می توان به داشتن موتور دینامی و بیصدا، دیسک سنباده، میزکار زاویه پذیر، گونیا برای میز کار، قابلیت استفاده به صورت افقی و عمودی، اشاره کرد. این سنباده بیشتر در کارگاه های صنایع از جمله چوب مورد استفاده قرار می گیرد.