گچ پلیمری

گچ پلیمری سیوا سریر امید سمنان

گچ پلیمری سیوا سریر امید سمنان

گچ پلیمری ضد حریق سریر

گچ پلیمری ضد حریق سریر

گچ پلیمری ضد رطوبت ناب

گچ پلیمری ضد رطوبت ناب

گچ ساتین ناب یه نوع گچ ترکیبی است. بدین معنا که در تولید آن گچ میکرونیزه را در دستگاه‎های اختلاط خشک با تعدادی افزودنی خاص مخلوط میکنند تا گچ ساتین ناب که دارای وژگی‎های خاصی است، تولید شود.

 

نکته حساس و حائز اهمیت در تولید گچ ساتین ناب این است که در هنگام مخلوط کردن افزودنی ها با گچ میکرونیزه باید این افزودنی ها بدون دخالت دست و با نسبت های کاملا دقیق به گچ اضافه شوند تا همواره محصول از کیفیت یکنواخت و استاندارد برخوردار باشد.

 

با توجه به کیفیت و موارد مصرف و قیمت گچ ساتین ناب، این کالا برای مصارف روکار(سفید کاری) تولیدمیگردد.