تجهیزات تنفسی

ماسک تمام صورت تک فیلتر بی ال اس سری BLS 5150

ماسک تمام صورت تک فیلتر بی ال اس سری BLS 5150

سیستم تنفسی هوارسان دائم اسپاسیانی مدل Ac190

سیستم تنفسی هوارسان دائم اسپاسیانی مدل Ac190

ماسک تنفسی نمدی

ماسک تنفسی نمدی

ماسک نیم صورت دراگر مدل ۴۳۴۰

ماسک نیم صورت دراگر مدل ۴۳۴۰

ماسک تنفسی فیلتردار ترمه مدل ۲۶۱۱

ماسک تنفسی فیلتردار ترمه مدل ۲۶۱۱

ماسک صورت تری ام مدل 6200

ماسک صورت تری ام مدل 6200

ماسک سه بعدی ۵ لایه

ماسک سه بعدی ۵ لایه

تجهیزات تنفسی، جهت حفظ جان کاربران در محیط هایی که فضای آن ها پر از مواد شیمیایی، گاز های سمی و گرد و غبار بسیار است مورد استفاده قرا می گیرند. از مهم ترین  تجهیزات ایمنی به شمار می روند و شامل ماسک های نیم صورت و تمام صورت، ماسک فرار، سیستم های تنفسی (SCBA)، ماسک های سوپاپدار می باشند. این تجهیزات بیشتر در آتش نشانی ها، آزمایشگاه ها و ... مورد استفاده قرار می گیرند.