عینک ایمنی

عینک ایمنی رونیکس مدل RH-9022

عینک ایمنی رونیکس مدل RH-9022

عینک ایمنی کاناسیف مدل OdeSsa

عینک ایمنی کاناسیف مدل OdeSsa

عینک ایمنی گاگل ضد بخار ابزار ایمنی شهپر

عینک ایمنی گاگل ضد بخار ابزار ایمنی شهپر

عینک ایمنی ماتریکس مدل Century

عینک ایمنی ماتریکس مدل Century

عینک ایمنی ماتریکس مدل IMax

عینک ایمنی ماتریکس مدل IMax

عینک ایمنی پارس اپتیک مدل WA100A

عینک ایمنی پارس اپتیک مدل WA100A

عینک ایمنی ماتریکس مدل Pioneer

عینک ایمنی ماتریکس مدل Pioneer

عینک ایمنی پارس اپتیک مدل SLB

عینک ایمنی پارس اپتیک مدل SLB

عینک ایمنی ماتریکس مدل Montana

عینک ایمنی ماتریکس مدل Montana

عینک ایمنی پارس اپتیک مدل V200

عینک ایمنی پارس اپتیک مدل V200

عینک ایمنی گاگل اخوان

عینک ایمنی گاگل اخوان

عینک ایمنی ماتریکس مدل Loyal

عینک ایمنی ماتریکس مدل Loyal

عینک ایمنی پارس اپتیک مدل WA100A

عینک ایمنی پارس اپتیک مدل WA100A

عینک ایمنی بی رنگ صنعتی آسان

عینک ایمنی بی رنگ صنعتی آسان

عینک ایمنی دودی پارکسون مدل SS249S

عینک ایمنی دودی پارکسون مدل SS249S

عینک ایمنی پارکسون مدل LG2505

عینک ایمنی پارکسون مدل LG2505

عینک ایمنی، به منظور محافظت از چشم ها در مشاغل مختلف خدماتی و تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد. این عینک ها دارای تنوع بسیار بالایی هستند، و کارایی آن ها در مشاغل مختلف متفاوت است. از خصوصیات کلی این محصولات می توان به مقاومت در برابر ضربه، گرد و غبار، مواد شیمیایی، اشعه های شدید لیزر و جوشکاری اشاره کرد. عینک ایمنی بیشتر در کارگاه های عمومی، جوشکاری گاز، جوشکاری سبک برق و ... مورد استفاده قرار می گیرد.