محافظ گوش

محافظ گوش المپیک

محافظ گوش المپیک

محافظ گوش بوفالو

محافظ گوش بوفالو

محافظ گوش ایمنی پشت بالشتک دار پلتور

محافظ گوش ایمنی پشت بالشتک دار پلتور

محافظ گوش ویکتوریا

محافظ گوش ویکتوریا

محافظ گوش ایمنی اخوان

محافظ گوش ایمنی اخوان

محافظ گوش پارکسون

محافظ گوش پارکسون

محافظ گوش، وسیله‌ای حفاظتی است که با پوشاندن گوش یا بستن مجرای گوش بیرونی خطر اُفت شنوایی نوفه‌زاد را کاهش می‌ دهد و برای افرادی که در محیط های پر سروصدا هستند، مفید است به این وسیله، محافظ شنوایی، گوشی ایمنی، و گوش‌ بان هم می‌ گویند. کاهش شدت صدا از 15 تا 30 دسی بل، جلوگیری از پارگی پرده صماخ، سبکی، کاهش اصوات مزاحم، جلوگیری از ورود اجسام به داخل گوش، کیفیت و دوام بالا، از مزایای این محافظ است و بیشتر در محیط های صنعتی و کارگاهی کاربرد دارد.