هارنس ایمنی تمام بدن پاراشوتی مدل Protekt P60

هارنس ایمنی تمام بدن پاراشوتی مدل Protekt P60

هارنس ایمنی تمام بدن ورک من

هارنس ایمنی تمام بدن ورک من

هارنس ایمنی جلیقه ای البرز پوشش مدل A228

هارنس ایمنی جلیقه ای البرز پوشش مدل A228

هارنس ایمنی تمام بدن سی تی مدل Work Tec

هارنس ایمنی تمام بدن سی تی مدل Work Tec

هارنس کمربند ایمنی تمام بدن مانع از سقوط پرومکس

هارنس کمربند ایمنی تمام بدن مانع از سقوط پرومکس

هارنس ایمنی جلیقه ای پرومکس

هارنس ایمنی جلیقه ای پرومکس

هارنس ایمنی تمام بدن البرز پوشش مدل A242

هارنس ایمنی تمام بدن البرز پوشش مدل A242

هارنس ایمنی تمام بدن البرز پوشش مدل A230

هارنس ایمنی تمام بدن البرز پوشش مدل A230

هارنس ایمنی جلیقه ای البرز پوشش مدل A228

هارنس ایمنی جلیقه ای البرز پوشش مدل A228

هارنس ایمنی جلیقه ای ورک من مدل WK08

هارنس ایمنی جلیقه ای ورک من مدل WK08

هارنس ایمنی جلیقه ای البرز پوشش مدل A228

هارنس ایمنی جلیقه ای البرز پوشش مدل A228

هارنس ایمنی تمام بدن البرز پوشش مدل A230

هارنس ایمنی تمام بدن البرز پوشش مدل A230

هارنس ایمنی البرز پوشش مدل A242

هارنس ایمنی البرز پوشش مدل A242

هارنس ایمنی جلیقه ای البرز پوشش مدل A228

هارنس ایمنی جلیقه ای البرز پوشش مدل A228

 هارنس ( Harness )، به مجموعه ای از تسمه ها اطلاق می شود که با نظم به هم متصل شده اند و برای حمایت از فرد درجهت راحت کارکردن در سیستم و آزادی عمل در حین کار بدون تداخل با تجهیزات دیگر ساخته شده اند. این وسیله چند نوع مختلف دارد از جمله: هارنس حیوانات، هارنس کودک، هارنس اسب یا Horse Harness، هارنس ایمنی یا Safety Harness. از هارنس بیشتر برای کار در ارتفاع استفاده می شود. اجزاء تشکیل دهنده هارنس عبارتند از: بندها، چسترها، کرول، ضامن ها، حلقه ها، تسمه هاو...(بنا به نوع هارنس اجزاء متغییراست).