تابلو احتیاط

تابلو علائم راهنمای مسیر مازی نور

تابلو علائم راهنمای مسیر مازی نور

تابلو احتیاط، پیام می دهد که عابرین و یا وسایل نقلیه جهت عبور از این منطقه مشخص شده می بایست برای ایمنی خود و کارگران مشغول به فعالیت در این منطقه نکات ایمنی را رعایت نمایند و با احتیاط کامل تردد نمایند. تابلوی احتیاط  برای کارگاه های ساختمانی، صنعتی، پروژهای راه سازی و همچنین نصب تابلو احتیاط پشت وسایل نقلیه کارگاهی، پیمانکاران شهرداری و وسایل نقلیه سنگین جاده ای کاربرد دارد. جنس تابلو احتیاط از ورق گالوانیزه می باشد که روکش آن از شبرنگ مرغوب با ماندگاری بالا می باشد.