ماسک جوشکاری

ماسک جوشکاری تک پلاست

ماسک جوشکاری تک پلاست

ماسک جوشکاری کلاهی پن

ماسک جوشکاری کلاهی پن

ماسک جوشکاری کلاهی اخوان

ماسک جوشکاری کلاهی اخوان

ماسک جوشکاری اتومات تک پلاست

ماسک جوشکاری اتومات تک پلاست

ماسک جوشکاری برق پن

ماسک جوشکاری برق پن

ماسک جوشکاری کلاهی اتوماتیک آروا

ماسک جوشکاری کلاهی اتوماتیک آروا

ماسک جوشکاری کلاهی اخوان

ماسک جوشکاری کلاهی اخوان

ماسک های جوشکاری، یکی از اصلی ترین و معمول ترین تجهیزات مورد نیاز در جوشکاری هستند. مطمئنا جوشکاری بدون استفاده از کلاه ماسک جوشکاری یا هر نوع محافظ چشم، کار دشواری است. از آن ها برای محافظت از چشم ها، صورت و گردن استفاده می شود. ماسک ها می توانند صورت و چشمان شخص را از سوختگی، پاشش های جوش، نور ماوراء بنفش، نور مادون قرمز و گرما محافظت کنند. کلاه های جوشکاری دارای پنجره کوچکی هستند که لنز نیز نامیده می شود. از طریق این لنز جوشکار می تواند کار خود را ببیند. در بیشتر مواقع این پنجره از شیشه رنگی تیره، پلاستیک رنگی تیره یا فیلتری با چگالی متغیر که از لنز های پلار در آن استفاده شده است، ساخته می شود. از ماسک بیشتر مواقع در فرایند های جوشکاری قوس الکتریکی، مانند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ ، جوشکاری گاز تنگستن، و جوشکاری قوس الکتریکی گاز استفاده می شود.