عینک جوشکاری

عینک جوشکاری دو جداره اخوان

عینک جوشکاری دو جداره اخوان

عینک جوشکاری و برشکاری پن مدل SE1140

عینک جوشکاری و برشکاری پن مدل SE1140

عینک جوشکاری دوجداره اتومات سولار پاور

عینک جوشکاری دوجداره اتومات سولار پاور

عینک جوشکاری و برشکاری ماتریکس مدل Saturn

عینک جوشکاری و برشکاری ماتریکس مدل Saturn

عینک جوشکاری ضد اشعه یووکس سری ۹۱۶۰۰۴۳ مدل I-VO

عینک جوشکاری ضد اشعه یووکس سری ۹۱۶۰۰۴۳ مدل I-VO

عینک جوشکاری پن مدل SE2130-G5

عینک جوشکاری پن مدل SE2130-G5

عینک جوشکاری آسان

عینک جوشکاری آسان

عینک جوشکاری و برشکاری پن مدل SE1150 A612

عینک جوشکاری و برشکاری پن مدل SE1150 A612

عینک جوشکاری مدل UV400

عینک جوشکاری مدل UV400

عینک  جوشکاری و برشکاری پن مدل SE1140

عینک جوشکاری و برشکاری پن مدل SE1140

عینک جوشکاری تمام دودی تک پلاست

عینک جوشکاری تمام دودی تک پلاست

عینک جوشکاری فریم دار پن مدل SE2130-G3

عینک جوشکاری فریم دار پن مدل SE2130-G3

عینک جوشکاری اتوماتیک اینکو مدل AHM112

عینک جوشکاری اتوماتیک اینکو مدل AHM112

عینک جوشکاری اینکو مدل HSGW01

عینک جوشکاری اینکو مدل HSGW01

عینک جوشکاری پارکسون مدل WG204A

عینک جوشکاری پارکسون مدل WG204A

عینک جوشکاری پارکسون مدل WG20951

عینک جوشکاری پارکسون مدل WG20951

عینک جوشکاری عمل جوشکاری را به فرایندی راحت و آسان تبدیل می کند در هنگام عملیات جوشکاری حتما باید از عینک جوشکاری استفاده کرد. شدت بالای پرتوهای ناشی از قوس الکتریکی می توانند آسیب های جدی به اعصاب بینایی ما وارد کنند. با بکارگیری عینک جوشکاری از شدت بالای این پرتو ها کاسته و آنها را به سطح شدت نورهای عادی می رسانیم. عینک های جوشکاری تیره هستند و میزان تیرگی متفاوتی دارند. میزان تیرگی لنز عینک جوشکاری را Shade می خوانند که از عدد ۵ تا ۱۴ متغیرست.