آجر فشاری

آجر فشاری

آجر فشاری

آجر فشاری ماشینی 5 سانتی

آجر فشاری ماشینی 5 سانتی

آجر فشاری، از قدیمی ترین انواع تولیدات آجر است که از آن به  آجرهای گری یا آجر زبره یا آجر توپر یاد می شود. ابعاد آجر فشاری 22 × 10 × 5/ 5 یا با همین طول و عرض ولى به ضخامت 4 یا 3 سانتی متری می باشد. از آن جایى که موقع خشت زدن با دست، گوشه هاى گل در قالب با انگشت فشار داده مى شد، این آجر به آجر فشارى مشهور شد. این نوع آجر براى گرى چینى، استفاده مى شود.

 

 از آجر فشاری قبلا در نقش دیوار های باربر ساختمانها ، طاق ضربى، دیوارهاى حمال، جدا کننده و هم چنین به صورت آبساب براى نماسازى به صورت وسیع مورد استفاده قرار می گرفت، اما رفته رفته به علت وزن زیاد آن و نیز مرتفع شدن سازه ها از کاربرد در دیوار چینی به کاربرد در فونداسیون سازی تغییر کاربرد پیدا کرد و به تبع آن میزان مصرف آن نیز کاهش یافت.

 

در قدیم به آجر فشاری آجر قزاقی نیز گفته می شد و این به آن دلیل است که اولین بار صنعت تهیه و تولید این نوع آجر را قزاقها وارد ایران نمودند.