دستکش ایمنی چرمی

دستکش ایمنی چرمی صخره نوردی سی تی

دستکش ایمنی چرمی صخره نوردی سی تی

دستکش ایمنی چرمی به دستکشی گفته می شود که در برابر سوختگی ناشی از جوشکاری مقاوم باشد. این دستکش نسبت به دستکش آلومینیومی انعطاف بالایی دارد و برای کليه فرآيند های داغ و ذوب مواد معدنی و فلزی از قبيل عمليات شيشه گری، بلور سازی، ذوب فلزات روی، سرب، آهن، مس و ... بسيار مناسب می باشد.