دستکش ایمنی آتش نشانی

دستکش عایق حرارت عملیاتی تاکونی

دستکش عایق حرارت عملیاتی تاکونی

دستکش عایق حرارت عملیاتی چیبا

دستکش عایق حرارت عملیاتی چیبا

دستکش عایق حرارت ماهر

دستکش عایق حرارت ماهر

دستکش آتش نشانی، نوعی دستکش ایمنی است که آتش نشانان در مبارزه با حریق و آتش سوزی های بزرگ از آن استفاده می نمایند. این دستکش از دست ها در مقابل خطرات و آسیب های جدی نظیر سوختگی و جراحات ناشی از آن محافظت می نماید. دستکش ایمنی آتش نشانی مقاومت بالایی در برابر آتش، گرما، حرارت و سرما دارد. دارای آستر حفاظتی و مچ بند است و محافظ خوبی برای دستان آتش نشانان است.