دستکش ایمنی ضد اسید

دستکش ضد اسید یووکس

دستکش ضد اسید یووکس

دستکش ضد اسید پوشا

دستکش ضد اسید پوشا

دستکش ضد اسید یووکس

دستکش ضد اسید یووکس

دستکش ضد اسید ماهان

دستکش ضد اسید ماهان

دستکش ضد اسید مچ کش میداس

دستکش ضد اسید مچ کش میداس

دستکش ضد اسید میداس

دستکش ضد اسید میداس

دستکش ضد اسید، دستکشی ایمنی برای کار با مواد اسیدی می باشد که  جهت جلوگیری از تماس اسید با پوست دست استفاده می شود. این دستکش در مقابل مواد اسیدی و خورنده بسیار مقاوم است. کیفیت و مقاومت بالایی دارد و ضد سائیدگی و سوراخ شدگی است و برای کار با حلال های نفتی و غیره مناسب است. این دستکش در محیط های آزمایشگاهی، محیط های صنعتی و کارگاهی، کارهای کشاورزی، محیط های آلوده بیولوژیک از قبیل : کشتارگاه ها، دامداری ها و امور بیمارستانی و ... مورد استفاده قرار می گیرد.