دستکش عایق برق

دستکش ایمنی عایق برق السک سکورا

دستکش ایمنی عایق برق السک سکورا

دستکش‌ عایق برق، به منظور حفظ جان کارگران برق که در معرض خطر برق گرفتگی هنگام کار با شبکه تحت فشار برق یا وسایل برقی هستند مورد استفاده قرار می گیرد. این دستکش  از جنس لاستیک یا الاستومر مصنوعی یا پلی وینیل کلراید می باشد. دارای دو نوع فشار قوی و فشار ضعیف است و برای قطع و وصل کردن کلید های فشار متوسط و قوی، قطع و وصل کردن کات اوت فیوز ترانسفورماتورها، بستن دستگاه اتصال زمین موقت و ... استفاده می شود.