no result متاسفانه نتیجه ای یافت نشد!

هیدرانت یکی از اجزای اصلی سیستم های اطفاء حریق یا همان شبکه های برداشت آب می باشد و رابط بین کوپلینگ متصل بر روی شیلنگ آتش نشانی و شیر فلکه آتش نشانی می باشد. دارای دو نوع ایستاده و خشک می باشد. هیدرانت ها را در معابر و خیابان های شهر و محوطه اماکن و تاسیسات بزرگ صنعتی، تجاری، مسکونی و… بر روی حلقه آبرسانی تعبیه شده در زیر زمین نصب می کنند.