گچ میکرونیزه

گچ میکرونیزه برنا

گچ میکرونیزه برنا

گچ میکرونیزهی الاهلی

گچ میکرونیزهی الاهلی

گچ میکرونیزه

گچ میکرونیزه

گچ میکرونیزه، یک نوع گچ ساختمانی با مش بالا است که برای انجام مراحل پایانی گچ کاری (پرداخت) مورد استفاده قرار می گیرد. دارای دانه بندی میکرومتری می باشد و به صورت الک شده است. زمان گیرایی اولیه آن ۶ الی ۷ دقیقه و زمان گیرایی نهایی آن ۱۲ الی ۱۴ دقیقه می باشد، از ویژگی های آن می توان به دیرگیرتر بودن نسبت به انواع گچ معمولی سفیدکاری، مقاومت خمشی ۴N/mm۲، دانه بندی مش ۲۰۰، مقاومت فشاری ۹N/mm۲ اشاره کرد. از گچ میکرونیزه برای سفیدکاری دیوار، ستون، سقف و سایر نقاط ساختمان سازی استفاده می شود.