استاد و رانر

رانر کناف ایران مدل UW

رانر کناف ایران مدل UW

استاد کناف ایران مدل C

استاد کناف ایران مدل C

رانر کناف ایران مدل U

رانر کناف ایران مدل U

استاد رانر کناف، به منظور پوشش در ساختما­ن­هایی که سازه آنها از نوع سیستم سازه فلزی سبک (LSF) است مورد استفاده قرار می گیرد. اعضای افقی به رانرها معروف هستند و اعضای قائم موسوم به استادها هستند که از ورق های فولادی سرد نورد شده تشکیل شده اند. استاد رانر باعث کاهش نیروی زلزله شده و در هنگام وقوع زلزله مقاومت ساختمان را بالا می برد. این محصول در زیرسازی دیوار کناف مورد استفاده قرار می گیرند.