گچ

گچ میکرونیزه

گچ میکرونیزه

گچ ساده (گچ سفید کاری)

گچ ساده (گچ سفید کاری)

گچ گیپتون

گچ گیپتون

گچ پلیمری

گچ پلیمری

گچ های پرلیت دار

گچ های پرلیت دار

سوپر گچ سفید کاری طلایی ساوه

سوپر گچ سفید کاری طلایی ساوه

گچ ضد حریق امید سمنان

گچ ضد حریق امید سمنان

گچ پلیمری سیوا سریر امید سمنان

گچ پلیمری سیوا سریر امید سمنان

گچ سفید کاری ساوه طلایی

گچ سفید کاری ساوه طلایی

گچ سفید کاری حریر سمنان

گچ سفید کاری حریر سمنان

سوپر گچ سفید کاری متین

سوپر گچ سفید کاری متین

گچ گیپتون سیمین

گچ گیپتون سیمین

گچ سفید کاری رنگین کمان

گچ سفید کاری رنگین کمان

سوپر گچ سفید کاری دوسرنده

سوپر گچ سفید کاری دوسرنده

گچ سفید کاری سریر

گچ سفید کاری سریر

گچ سفید کاری صدف

گچ سفید کاری صدف

سوپر گچ سفید کاری متین

سوپر گچ سفید کاری متین

گچ سفید کاری سمنان شمال

گچ سفید کاری سمنان شمال

گچ سفید کاری دالاهو

گچ سفید کاری دالاهو

گچ سفید کاری مومن آباد فله

گچ سفید کاری مومن آباد فله

گچ سفید کاری شمس سمنان

گچ سفید کاری شمس سمنان

گچ سفید کاری آهوان

گچ سفید کاری آهوان

گچ میکرونیزه برنا

گچ میکرونیزه برنا

گچ سفید کاری صالح سمنان

گچ سفید کاری صالح سمنان

گچ میکرونیزهی الاهلی

گچ میکرونیزهی الاهلی

گچ بتوگیپس (گیپتون) سریر

گچ بتوگیپس (گیپتون) سریر

گچ میکرونیزه

گچ میکرونیزه

گچ ساتن سریر امید سمنان

گچ ساتن سریر امید سمنان

گچ سفید کاری جبل تهران

گچ سفید کاری جبل تهران

گچ پلیمری ضد حریق سریر

گچ پلیمری ضد حریق سریر

گچ سفید کاری سحر

گچ سفید کاری سحر

گچ سفید کاری

گچ سفید کاری

گچ گیپتون مخصوص سطح بتنی و سیمانی سیمین

گچ گیپتون مخصوص سطح بتنی و سیمانی سیمین

گچ پلیمری ضد رطوبت ناب

گچ پلیمری ضد رطوبت ناب

گچ سفید کاری

گچ سفید کاری

گچ، یکی از مصالح ساختمانی است که از سنگ گچ موجود در طبیعت بدست می آید و در واقع پودر سفید رنگی است که در بنایی، گچ کاری و گچبری دیوار، سقف و… در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله مزیت های گچ این است که از سایر مصالح ساختمانی سرامیکی سبکتر است و در برابر آتش مقاوم می باشد. گچ شامل دو نوع معمولی و ترکیبی می باشد. گچ معمولی شامل گچ سفیدکاری، گچ خاک، گچ میکرونیزه یا گچ عاج، می باشد و گچ ترکیبی شامل گچ مرمر، گچ گیپتون یا بتوگیپس، و... می باشد. گچ فقط در آب حل می شود و نسبت درصد آن با آب رابطه مستقیم دارد.