تیرچه پاشنه بتنی

تیرچه بتنی

تیرچه بتنی

تیرچه پاشنه بتن نسل نسبتا جدید ی از تیرچه های سقف می باشد که بعد از ممنوعیت استفاده از (فندوله) یا (قالب های ماندگار) مورد توجه مهندسان قرار گرفت. در تیرچه های بتنی، نوعی از بتن در پاشنه استفاده می شود که از نظر مقاومتی ضعیف تر از بتن اصلی است. بتن پاشنه دارای ضخامت حدود ۵ سانتی متر و عرض 14 سانتی متر می باشد. در این پاشنه علاوه بر بتن، میلگرد های کششی اصلی و تقویتی و همچنین اتصالات زیگزاگها به این میلگرد ها وجود دارد. از جمله مزایای این تیرچه عبارتند از: هزینه پایین تیرچه پاشنه بتن، سهولت در اجرا، رفتار سازه ای مناسب در مقابل نیرو های مختلف نظیر نیرو های جانبی، کششی، مرده و زنده سقف، وزن سبک تر نسبت به تیرچه های منسوخ فندوله، عدم استفاده از میلگرد های تکه ای و استفاده از میلگردهای یک تکه. مقاومت بتن تیرچه مشابه با بتن سقف می باشد و یکپارچگی بستری دارد.