آجر

آجر فشاری

آجر فشاری

آجر سوراخ دار

آجر سوراخ دار

آجر سفالی

آجر سفالی

سفال تیغه ۱۰

سفال تیغه ۱۰

تیغه سفالی ۷ سانتیمتری اصفهان

تیغه سفالی ۷ سانتیمتری اصفهان

آجر سفال تیغه 20 سانتی

آجر سفال تیغه 20 سانتی

تیغه سفال اصفهان 15 سانتی

تیغه سفال اصفهان 15 سانتی

آجر فشاری

آجر فشاری

آجر فشاری ماشینی 5 سانتی

آجر فشاری ماشینی 5 سانتی

تیغه سفالی ۷ سانتی اصفهان

تیغه سفالی ۷ سانتی اصفهان

آجر 10 سوراخ

آجر 10 سوراخ

تیغه سفالی ۱۰ سانتی تهران

تیغه سفالی ۱۰ سانتی تهران

آجر سفال تیغه ۷ سانتی تهران

آجر سفال تیغه ۷ سانتی تهران

تیغه سفال اصفهان 10 سانتی

تیغه سفال اصفهان 10 سانتی

آجر سفالی ۱۰ سانتی

آجر سفالی ۱۰ سانتی

آجر سفال سه گل

آجر سفال سه گل

آجر 10 سوراخ دوبل

آجر 10 سوراخ دوبل

آجر یکی از مصالح ساختمانی می باشد که به صورت صنعتی به عنوان جایگزین سنگ در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. این متریال در ساخت المان های ساختاری نظیر دیوار اصلی، دیوار نگهدارنده، آرک ها و … کاربرد دارد. همچنین در کرسی چینی، دیوارسازی ها، اسکلت سازی و نمای بناهای بزرگ همانند مساجد، مدارس، پل ها و  .. کاربرد دارد.