بتن ساروچگان شیراز

بتن ساروچگان شیراز

بتن توسعه بتن شیراز

بتن توسعه بتن شیراز

بتن شهرآرا شیراز

بتن شهرآرا شیراز

بتن میلاد بتن تهران

بتن میلاد بتن تهران

بتن بنیاد بتن شیراز

بتن بنیاد بتن شیراز

بتن ایستا بتن تچر شیراز

بتن ایستا بتن تچر شیراز

بتن نوبنده آبادگران شیراز

بتن نوبنده آبادگران شیراز

بتن دلتا بتن حیدری تهران

بتن دلتا بتن حیدری تهران

بتن مات بتن پایا مشهد

بتن مات بتن پایا مشهد

بتن ساوانا بتن شیراز

بتن ساوانا بتن شیراز

بتن عمران بتن شیراز

بتن عمران بتن شیراز

بتن آماده، نوع خاصی از بتن است که شامل مقادیری مشخصی از سیمان ، آب، سنگ آهک و افزودنی های بتن است که در یک کارخانه سیمان یا در یک فضای کارگاهی مخصوص این کار، تولید می‌ شود و سپس توسط کامیون ها یا میکسر ها به محل کار فرستاده می‌شود. این فرآیند باعث می شود تا یک مخلوط دقیق و عالی مخصوص محل ساخت و ساز تولید شود. بتن آماده در هر محلی که استفاده می شود در برابر عواملی چون سیل، آتش، باد و تگرگ و… بسیار مقاوم می باشد. از این بتن در پی ساختمان ها و برای فونداسیون های ویژه مثل دیوار ها، شمع ها، دیوار های پشتیبانی و در اجزای پیش ساخته ساختمان، مثل پله پیش ساخته، استفاده می شود.