بتن و فراورده های بتنی

فوم بتن

فوم بتن

بتن آماده

بتن آماده

بتن ساروچگان شیراز

بتن ساروچگان شیراز

بتن توسعه بتن شیراز

بتن توسعه بتن شیراز

فوم شیمیایی بتن

فوم شیمیایی بتن

بتن شهرآرا شیراز

بتن شهرآرا شیراز

بتن میلاد بتن تهران

بتن میلاد بتن تهران

بتن بنیاد بتن شیراز

بتن بنیاد بتن شیراز

بتن ایستا بتن تچر شیراز

بتن ایستا بتن تچر شیراز

بتن نوبنده آبادگران شیراز

بتن نوبنده آبادگران شیراز

بتن دلتا بتن حیدری تهران

بتن دلتا بتن حیدری تهران

بتن مات بتن پایا مشهد

بتن مات بتن پایا مشهد

بتن ساوانا بتن شیراز

بتن ساوانا بتن شیراز

بتن عمران بتن شیراز

بتن عمران بتن شیراز

بتن به عنوان ترکیبی از سیمان، ماسه و آب به همراه مقداری افزودنی شیمیایی، چسبی بسیار قدرتمند است که برای ساخت سازه های عمرانی اعم از ساختمان ها، پل ها، یادبودها، جداول و … مورد استفاده قرار می گیرد. همین گستردگی کاربرد نیز سبب شده است تا ده ها نوع مختلف از این ماده با روش های تولید متفاوت ساخته شوند چرا که ویژگی هر یک برای کاری خاص مناسب است. فوم و الیاف بتن، بتن های آماده، سبک و مسلح از فرآورده های این محصول پرکاربرد به شمار می رود.