پودر بندکشی

پودر بندکشی کاشی و سرامیک

پودر بندکشی کاشی و سرامیک

پودربندکشی، محصولی است پایه سیمانی متشکل از مواد شیمیایی آلی و پودرهای معـدنی که باعث ایجاد اتصال محکم و یکنواخت بین کاشی ها و افزایش چسبندگی و نفوذ ناپذیری در برابر رطوبت می‌ شود. جهت بندکشی انواع کاشی، موزائیک، سرامیک و سنگ مورد استفاده قرار می‌ گیرد. همچنین برای درزبندی قطعات سیمانی و بتنی، درزبندی کلیه درزها و بند های تا عمق 15 میلیمتر، کاربرد دارد.