فرز سنباده

فرز سنباده آاگ مدل SE۱۲-۱۸۰

فرز سنباده آاگ مدل SE۱۲-۱۸۰