مصالح سنگی

ماسه بادی

ماسه بادی

ماسه شکسته

ماسه شکسته

ماسه شسته

ماسه شسته

شن نخودی

شن نخودی

شن بادامی

شن بادامی

3+

دسته بندی دیگر

پودرسنگ

پودرسنگ

پوکه معدنی

پوکه معدنی

گچ و خاک

گچ و خاک

شن نخودی و بادامی تنی

شن نخودی و بادامی تنی

بادامی قروه

بادامی قروه

گچ و خاک آماده جمیل

گچ و خاک آماده جمیل

پودر سنگ جوشقان

پودر سنگ جوشقان

نخودی فندقی قروه

نخودی فندقی قروه

پوکه معدنی

پوکه معدنی

پوکه صنعتی

پوکه صنعتی

پودر سنگ

پودر سنگ

ماسه شسته طبیعی

ماسه شسته طبیعی

نخودی فندقی نوبران

نخودی فندقی نوبران

شن بادامی

شن بادامی

عدسی قروه

عدسی قروه

ماسه شکسته

ماسه شکسته

گچ و خاک آماده کیمیا ساوه

گچ و خاک آماده کیمیا ساوه

گچ و خاک جمال

گچ و خاک جمال

خاک سنگ 16 کیلوگرمی برمشوری

خاک سنگ 16 کیلوگرمی برمشوری

پودر سنگ 16 کیلوگرمی برمشوری

پودر سنگ 16 کیلوگرمی برمشوری

پودر سنگ 25 کیلوگرمی

پودر سنگ 25 کیلوگرمی

ماسه شسته مرادی عمده

ماسه شسته مرادی عمده

ماسه بادی مرادی

ماسه بادی مرادی

شن بادامی مرادی عمده

شن بادامی مرادی عمده

ماسه شکسته مرادی عمده

ماسه شکسته مرادی عمده

گچ و خاک مخلوط حبیب کازرون عمده

گچ و خاک مخلوط حبیب کازرون عمده

 مصالح سنگی، در واقع ذرات جدا از همی هستند که از قطعاتی گرد گوشه و همچنین نوک تیز تشکیل شده اند. در رابطه با ماهیت اصلی مصالح سنگی می توان گفت از مواد معدنی سنگ اصلی و بدون هیچگونه تغییر شیمیایی ساخته شده اند. مصالح سنگی معمولا یا به صورت طبیعی در طبیعت یافت می شوند و یا بطور مصنوعی و غیر مستقیم از ترکیب مجدد سنگ‌ های طبیعی با مواد افزودنی دیگر همچون سیمان و افزودنی‌ های پلیمری به دست می‌آیند که به آن‌ ها وزن کمتری داده و در نتیجه نصب آن‌ ها سریعتر می‌ شود. مصالح سنگ طبیعی در پی سازی، فضاهای داخلی، فضاهای خارجی، کفسازی، پوشش نما، دیوار چینی، تزئینات، و... کاربرد دارند و مصالح سنگی مصنوعی در نمای داخلی و خارجی ساختمان، کف پوش و سنگ فرش، پله و تزیین ویلا و باغچه، مورد استفاده قرار می گیرند.