گونی

گونی نما

گونی نما

گونی چتایی

گونی چتایی

گونی چتایی

گونی چتایی

گونی داربستی

گونی داربستی

گونی یا کیسه، نوعی پارچه زمخت است که برای ساختن کیسه‌ های بادوام و محکم جهت حمل محصولات کشاورزی مانند سیب‌زمینی و برنج و مانند آن به کار می‌رود. در گذشته گونی فقط از الیاف کنف و چتایی و شاهدانه بافته می‌ شد اما امروزه بیشترازالیاف مصنوعی مانند پروپیلین برای بافتن گونی استفاده می شود.از گونی، می توان در تزئین و دکوراسیون، قیر و گونی، تولید کیسه‌ های بادوام و محکم برای حمل محصولات کشاورزی و سنگر بندی و ...، استفاده کرد.