بلوک هبلکس

بلوک دیواری هبلکس 20×25×60

بلوک دیواری هبلکس 20×25×60

بلوک دیواری هبلکس 12×25×60

بلوک دیواری هبلکس 12×25×60

بلوک دیواری هبلکس 10×25×60

بلوک دیواری هبلکس 10×25×60

بلوک دیواری هبلکس 15×25×60

بلوک دیواری هبلکس 15×25×60

بلوک دیواری هبلکس 8×25×60

بلوک دیواری هبلکس 8×25×60

هبلکس  acc به یک نوع بتن متخلخل میگویند که در ساختمانها قابل استفاده و کاربرد دارد.مقاومت فشاری بالا و وزن پایین ازمزایای هبلکس است. لوله گذاری و سیمکشی ساختمانی که در آن ازهبلکس استفاده شده به راحتی انجام میپذیرد چون هبلکس به راحتی توسط اره برش خورده ومیخ و پیچ به راحتی در ان فرو میرود.مقاومت بالای هبلکس در مقابل اتش بسیار مورد توجه قرار گرفته. عایق بسیار مناسب حرارت وصدا از محسنات هبلک است. یکی از بارزترین مزایای هبلکس وزن پایین هبلکس نسبت به آجر و سایر مصالح دیوارچینی است. در سازه هایی که از هبلکس استفاده شده وزن ساختمان به مقدار قابل توجه ای پایین امده و مقاومت ساختمان را در مقابل زمین لرزه بالا میبرد. این نکته را نیز باید اضافه کرد که سیمان و ملات مصرفی مورد نیاز برای کشیدن یک دیوار با هبلکس به اندازه یک چهارم یا 25% دیوارکشی با آجر است.