جک کابینت

جک پمپی آرام بند کابینت

جک پمپی آرام بند کابینت

جک کابینت نیوتن

جک کابینت نیوتن

جک پمپی کابینت گماک

جک پمپی کابینت گماک

جک کابینت جکی باند

جک کابینت جکی باند

جک پمپی کابینت هاربین

جک پمپی کابینت هاربین

جک بازویی کابینت

جک بازویی کابینت

جک پمپی نیترو ملونی

جک پمپی نیترو ملونی

جک کابینت، نوعی یراق آلات است که عمل باز و بسته شدن درب کابینت توسط آن صورت می گیرد. از یک میله فلزی تشکیل شده است و شامل انواع مختلفی از قبیل جک اتوبوسی، HK ،HF و HS می باشد. به دو صورت بالا باز شو و پایین باز شو ساخته می شود. علاوه بر این که فضای آشپزخانه و کابینت را شیک و زیبا می‌ کند، استفاده از فضای داخلی کابینت را نیز آسان خواهد کرد. باعث ثابت ماندن درب کابینت توسط بازوی جک هنگام باز بودن درب می شود. همچنین باعث می شود که درب کابینت به راحتی و بدون اینکه فشار زیادی به دست وارد کند باز شود و هنگام بسته شدن هم با سرعتی نه کم و نه زیاد، بسته شود.