بلوک سیمانی معمولی

بلوک سیمانی ۲۰ سانتی تهران

بلوک سیمانی ۲۰ سانتی تهران

بلوک سیمانی ۱۵ سانتی تهران

بلوک سیمانی ۱۵ سانتی تهران

بلوک های سیمان از مخلوط کردن سیمان و آب با شن ریزه و ماسه و لرزاندن و متراکم کردن آنها ساخته میشود. بلوک های سیمانی به صورت تو خالی و تو پر ساخته میشوند. این بلوک ها در قسمتهای مختلف ساختمان عم از دیوار های باربر و غیر باربر و جدا کننده استفاده می شوند این بلوک ها در مناطقی بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند که به صرفه تر باشد و مثلا برای تولید آجر محدودیت داشته باشند این بلوک ها باعث صرفه جویی در مصالح و مواد ساختمانی و زمان اجرا می شود و حمل آسان تری دارد و عایق صوت و حرارت بهتری نسبت به آجر ها میباشد. صرفه‌جویی در مصرف مصالح و زمان اجرا، حمل آسان، مقاومت نسبی در برابر انتقال حرارت و صوت و سهولت در مسلح کردن از مزایای آن است.