قفل آویز

قفل آویز گیرا

قفل آویز گیرا

قفل آویز نولان

قفل آویز نولان

قفل آویز کوبولت

قفل آویز کوبولت

قفل آویز روکش دار گیرا

قفل آویز روکش دار گیرا

قفل آویز نولان

قفل آویز نولان

قفل آویز ویرو

قفل آویز ویرو

قفل آویز تنسر

قفل آویز تنسر

قفل آویز روکش دار پارس قفل

قفل آویز روکش دار پارس قفل

قفل آویز پارس قفل

قفل آویز پارس قفل

قفل آویز رنگی

قفل آویز رنگی

قفل آویز به قفل های قابل حملی گفته می شود که معمولاً به درب آویزان می کنند و بعد از باز شدن می تواند از محل خود جدا شود. این قفل ها از یک بخش سنگین و یک حلقه نیم‌ دایره تشکیل شده اند که با کلید، رمز یا با برق، باز و بسته می شوند. این قفل برای دوچرخه، در آکاردئونی، در مغازه و ... کاربرد دارد.